W celu obliczenia ilości potrzebnej folii do budowy oczka wodnego należy:

Krok 1.

Należy zmierzyć długość wykopou taśmą mierniczą ułożoną na dnie.

Krok 2.

Należy zmierzyć  szerokość dołu taśmą mierniczą ułożoną na dnie.

Krok 3. 

Należy mierzyć taśmą mierniczą głębokość oczka w najgłębszym miejscu.

Otrzymane wyniki podstawić do poniższego wzoru: 

Długość arkusza folii = długość wykopu + 2 x głębokość wykopu (w najgłębszym miejscu) + 100 cm (na 2 zakładki po 50 cm)

Szerokość arkusza folii = szerokość wykopu + 2 x największa głębokość + 100 cm (na 2 zakładki po 50 cm)

ile-folii-potrzeba-na-oczko-wodne

Przykład:

Dane:

Szerokość oczka: 3 m
Długość oczka: 6 m
Głębokość oczka (w najgłębszym miejscu): 1,5 m
Zakładka na brzegi: 50 cm 


Obliczenia


Szerokość:

3 + (2x1,5) + (2x0,5) = 3 + 3 +1 = 7 m 

Długość:

6 + (2x1,5) + (2x0,5) = 6 + 3 + 1=  10 m 


Opowiedź:

Na wykop o wymiarach 3 x 6 powninniśmy zakupić folię o wymiarze 7 x 10 czli 70 m2. 


Wymiar zakładek można dowlonie zmieniać w zalezności od potrzeb.